Vill bredda säkerhetspolitiska debatten

6:52 min

"Mänsklig säkerhet" heter ett nytt magasin om svensk säkerhetspolitik. Grundarna anser att den säkerhetspolitiska debatten är alltför smal och uteslutande fokuserar på Ryssland som hot. Med magasinet vill man bredda och fördjupa debatten, och få in fler röster och perspektiv.