Silverträning får bakterier att klara matchen mot antibiotikan

7:50 min

Silverförband på svårläkta sår ska fungera som bakteriedödare eller bakteriehämmare för att såret ska läka. Men silvret kan föra med sig en oönskad konsekvens som potentiellt kan bli mycket allvarlig, att bakterierna i såret blir resistenta mot antibiotika. Detta enligt specialistläkaren i klinisk mikrobiologi Susanne Sütterlin som idag lägger fram sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Vad är det stora problemet med att använda silverförband?

– När man använder silver mot bakterier hittar de ett sätt att skydda sig mot silvret. Och det sättet att skydda sig mot silvret kan dra med resistens mot antibiotika samtidigt. Det är det stora problemet som vi har hittat i min avhandling, säger Susanne Sütterlin.

Silvret är giftigt. Bakterierna bygger upp ett skydd mot silvret, men silverskyddet skyddar också bakterien mot antibiotika.

– Resistensmekanismerna är till viss del universella. Bakterierna skiljer inte på biocid (till exempel silver) och antibiotika. Båda är giftiga för bakterien som skyddar sig med mer universella resistensmekansismer, som leder till en samselektion.

Susanne Sütterlin berättar att hon baserar sin avhandling på flera studier hon gjort med sina kollegor. Dels har de odlat fram baktererier från sår på patienter som har behandlats med silverförband.

– Vi har undersökt sårfloran, bland annat en tarmbakterie, som levde på såret, och den utvecklade silverresistens på tre veckors behandlingstid. Men tarmbakterien hade också blivit resistent mot en vanlig sorts antibiotika.

I laboratorieförsök utsattes olika bakterier för silver med liknande resultat.

Problemställningen med risken för antibiotikaresistens till följd av silverbehandling är ju inte ny.

– Det som är nytt är att vi har lyckats lägga fram bevis för att det finns en samselektion, säger Susanne Sütterlin. De vetenskapliga bevisen har tidigare saknats

Silver har använts inom medicinen sedan medeltiden. Tyder inte det på att man har haft en effekt, att det fungerar och är bra?

– Nja, under medeltiden användes ju mycket utan att man hade modern evidens. Sedan kom antibiotikan och då försvann silver och andra gamla medel. Men i vår tid när man brottas mycket med antibiotikaresistens är man väldigt benägen att hitta alternativ, och då mindes man silver. Och det finns ju en bakteriedödande eller bakteriehämmande effekt av silver, inget snack om den saken. Men det är viktigt att man har rätt dos som man behandlar med, och det är viktigt att man utvärderar dessa medel. Det stora problemet är att det inte finns oberoende studier som visar på nyttan med silver inom olika medicintekniska användingsområden.

Borde man sluta med silver inom vården?

– Det finns säkert nytta med silver (kan döda och hämma bakterier) men än så länge känner vi inte till hur vi ska utnyttja den nyttan. Det finns inga standards för hur man mäter resistens som är viktig för att man ska veta hur mycket man ska använda för att avdöda. Det finns heller inga standards för hur man ska hantera all dessa medicinsktekniska produkter (till exempel silverförband), bland annat hur mycket silver de ska innehålla och hur mycket silver som ska frisättas. Det här borde man jobba vidare, tycker Susanna Sütterlin, innan man utsätter bakteriesamhällen på olika sätt. Låga doser av antibiotika, låga doser av biocider, har en drivande effekt för att bakterierna ska utveckla antibiotikaresistens.

Silver är en biocid, eller ett gift, som man kan komma i kontakt med inom vården. Men finns det andra metaller eller gifter inom vården som på samma sätt skulle kunna trigga antibiotikaresistens hos bakterier?

– Absolut. Biocider är en jättestor grupp som innehåller alla möjliga desinfektionsmedel, konserveringsmedel och tungmetaller, silver är bara ett medel i mängden. De mekansimer som styr bakteriernas försvar är hyfsat universella, så man kan nog räkna med att alla biocider kan framkalla sådana mekanismer som vi har sett för silver.

Susanne Sütterlin och hennes kollegor planerar att gå vidare och vidga forskningen till andra biocider eftersom det är en relativt obeforskad fråga som är aktuell i samband med antibiotikaresistens.

Silver som metall används traditionellt i smycken och silverbestick. Men det är silver i jonform som är giftigt och kan fungera som bakteriedödare.