Läkare vid Akademiska sjuhuset kritiseras av IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att en patient skulle fått snabbare undersökningsresultat.

Anmälaren som har epilepsi hade inför en EEG-undersökning, där hjärnans elektriska aktivitet möts, inte sovit på 24 timmar och hans läkemedelsdos var låg. När patienten kom hem sov han fem timmar men satte sig sedan i bilen. Han fick då ett epelipsianfall och körde av vägen.

IVO anser bland annat att läkemedelsdosen borde ha höjts och att patienten snabbare skulle fått information om undersökningsreultatet och rekommenderats försiktighet med bilkörning.