Moderaternas nya integrationspolitiska program

14 min

Moderaterna vill förändra den svenska integrationspolitiken. I dag presenterade partiet - som sista Alliansparti - en rad nya förslag, skärpt försörjningsstöd för anhöriginvandring och det permanenta uppehållstillståndet slopas för alla utom kvotflyktingar, i stället införs ett tillfälligt uppehållstillstånd de första 3 åren. Etableringsfasen förlängs så att staten får större ansvar för nyanlända i tre år i stället för två för att underlätta för kommunerna.

Hör Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson som också lett arbetsgruppen och Rasmus Törnblom, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet.