Praktik ska få nya svenskar att välja vården

1:07 min

Nyanlända flyktingar kan bli räddningen för äldrevården i framtiden. I Västervik dras det igång ett projekt där åtta nyanlända ska få praktik på ett äldreboende. Förhoppningen är att de sedan ska vilja stanna kvar i yrket och utbilda sig till undersköterskor.

– Inom bara några år inser vi att vi har stora rekryteringsproblem. Vi har många nyanlända som kommer till oss. Hur utnyttjar vi dem för att locka till oss och stanna här i kommunen? Då är det här ett sätt, säger Angelica Katsanidou (S), ordförande i socialnämnde i Västerviks kommun.

Redan idag är det svårt att hitta undersköterskor för Västerviks kommun, och värre kan det bli. Andelen av befolkningen som är över 80 år väntas öka snabbt, samtidigt som det blir all färre i arbetsför ålder.

Det behövs alltså fler händer i framtiden, inte minst undersköterskor.

Därför ska åtta personer, som nyligen kommit till Sverige, praktisera på äldreboendet Vapengränd under ett drygt år.

Förhoppningen – förutom att få fler händer i vården – är att de som praktiserar ska lära sig svenska snabbare och bättre och dessutom lockas att sedan utbilda sig till undersköterskor.

– Det är vår stora förhoppning att man verkligen ska satsa och vilja utbilda sig till undersköterska efter att ha haft den här praktiken.