Politisk enighet kring Region Gotlands budget

1:27 min

Det blir ingen höjning av kommunalskatten på Gotland nästa år, men hårda besparingar. Det blir ändå pengar till en ny skola i Västerhejde och till belysning av vägar på landsbygden.

Regionen kommer nu bland annat satsa 110 miljoner kr på att bygga Västerhejde skola och 15 miljoner satsas på belysning på landsbygden, vilket Centerns Eva Nypelius var speciellt nöjd med.

Det var stor enighet bland de politiska partierna kring vad som krävs för att få regionens budget i balans och även för årets budget och att få en långsiktigt stabil ekonomi.