Snart kan du läsa din journal på nätet

1:38 min

Snart kan det vara möjligt för alla stockholmare att gå in på webben och läsa vad som står i deras egen sjukvårdsjournal. Ett pilotförsök kring projektet Mitt Vårdflöde har pågått i ett år S:t Görans sjukhus.

– Det är ett försök som slagit mycket väl ut, berättar projektledaren Nina Sellberg.

– Det har gått över förväntan - systemen fungerar och användningen är hög både från patienter och från vårdens sida, säger hon.

Om jag är patient, och knappar in mej - vad är det jag har möjlighet att se?

– S:t Görans sjukhus har valt en lösning som innebär att det som läggs upp på nätet är det som sagts till dej vid det senaste besöket. Mötet mellan läkare och patient är ofta väligt intensivt, med mycket information på kort tid. Nu har sjukhuset valt att lägga ut just det som sagts vid besöket, för att du som patient i lugn och ro ska kunna läsa, förstå och ta ställning till allt när du hinner, säger Nina Sellberg.

Så ser alltså lösningen ut som använts i pilotstudien på S:t Görans sjukhus. Andra landsting har kommit längre i det som kallas Mitt Vårdflöde , och valt delvis andra lösningar. Allra först ut var Uppsala som låter patienten ta del av ALLT som står i journalen.

Vilka är då nackdelarna? Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid högskolan i Skövde har forskat kring patientjournaler på nätet.

Hon menar har det funnits en oro från läkare på många håll kring att låta patienterna själva läsa sina journaler - bland annat har det funnits farhågor att om var och en själv får läsa sin journal kommer läkarna att dränkas i telefonsamtal från oroliga patienter.

– Men den oron har inte besannnats säger hon.

– Vi har inte kunnat finna något stöd för det i våra studier. Tvärtom verkar det som om patienten snarare väljer att ta med sig sina frågor och funderingar till nästa möte med vården, säger Rose-Mharie Åhlfeldt

Om - eller snarare när - Mitt Vårdflöde ska utvidgas från bara S:t Göran till alla andra sjukhus och vårdcentraler i Stockholms län, så kan det gå fort.

– Allt är i stort sett klart, säger projektledaren Nina Sellberg till P4 Stockholm.

–Det kan ta nånstans mellan 3 och 6 månader, allt tekniskt är klart. Det enda som krävs är ett beslut från landstingets tjänstemän, säger hon.