Kronofogden tillbakavisar kritik

Det finns inga belägg för att Kronofogdemyndigheten i Kalmar skulle vara tuffare än andra kontor i landet när det gäller att bevilja skuldsanering. Det säger teamchefen i Kalmar Marie Moberg med anledning av den kritik som skuldsatta fört fram i nyheterna tidigare.

 Enligt Marie Moberg godkänner Kalmar ungefär lika många som rikssnittet, 60-65 procent.

– Det finns inga skillnader över tid, säger Marie Moberg.

Det går heller inte, menar hon, att jämföra ett ärende som bedöms vid två olika tillfällen, som i fallet när Göteborg godkände en skuldsanering åt en person som nekats det i Kalmar ett år tidigare.

Marie Moberg säger att ett fåtal ärende gällande skuldsanering hos dem har återvisats, men att inte finns något som visar att myndigheten i Kalmar fattar felaktiga beslut. Den som är missnöjd med ett beslut om skuldsanering kan överklaga beslutet.

Det finns en inkommande korg av ärenden för hela landet och personalen samarbetar med varandra när det uppstår särskilt svårbedömda fall.

– Då finns det medarbetare med i nätverk över hela Sverige, säger Marie Moberg.