Skolan vill ha kvar grönområdet

Föräldrarna till barn på Norrbackaskolan i Visby har nu startat en namninsamling mot planerna på att grönområdet och fotbollsplanen norr om gamla slakteritomten ska bli bostadsområde. Idag används området för idrottslektioner och andra aktiviteter, eftersom skolgården på Norrbacka är liten och inte ger utrymme för särskilt mycket spel, lek och idrott. Enligt kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom skall före detta slakteritomten börja bebyggas först om tre eller fyra år.