Skatt på förnyelsebar energi kritiseras

2:04 min

Regeringen får nu skarp kritik från flera håll för sitt förslag att införa en skatt på förnyelsebar energi. Enligt regeringen tvingas Sverige ta bort skattfriheten på grund av ett avtal med Norge, men det finns kritiker som menar att regeringen går mycket längre än avtalet kräver. Något som kommer att slå hårt mot solcellsbranschen.

Att en röd-grön regeringen vill beskatta förnyelsebar energi har förvånat många. När nu remisserna på förslaget har kommit in visar det sig att kritiken är skarp från flera håll. Då handlar det inte om att stora vinstdrivande elproducenter ska tvingas betala skatt. Det kan de allra flesta acceptera. I stället handlar det om hur förslaget är utformat. Harald Överholm är forskare och entreprenör i solcellsbranschen. Han säger att just utvecklingen av solkraft skulle drabbas hårt när många som producerar el för eget bruk skulle tvingas betala skatt.

– De viktigaste kunderna, pionjärerna, det har vi sett i många andra länder, USA, England och övriga Europa, pionjärerna är kommuner, landsting och stat. Allt ifrån sjukhus, försvarsanläggningar, lokaltrafiken osv. De använder stora fastigheter och har ett intresse av att vara så miljövänliga som möjligt. Det har vi sett även i Sverige hittills: Locum bygger hur mycket solceller som helst. Stockholms hamnar har redan byggt långt över den gränsen som regeringen vill införa.

Det är inte bara de som arbetar med solceller som har reagerat. Även regeringens egen myndighet, Energimyndigheten, konstaterar att förslaget saknar analyser för hur solkraften skulle påverkas.

Sedan 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt system med elcertifikat som ska gynna den förnyelsebara energin. Därför måste alla förändringar i det ena landet godkännas också i det andra. Förra veckan sa energiminister Ibrahim Baylan till Ekot att norrmännen tvingade fram den nya skatten, för att acceptera förbättringar som Sverige ville göra i avtalet.

– För att kunna göra det, måste vi förhandla med Norge. Det var ju den uppgörelse som den borgerliga regeringen gjorde 2012, att vi har ett gemensamt system.

Men enligt Harald Överholm stämmer inte det. Han säger att regeringen har gått mycket längre i beskattningen av solenergi än vad avtalet kräver.

– Konstigt nog kan man konstatera att Norgeavtalet faktiskt verkar vara skrivet av någon som har betydligt mer insikt om solcellsmarknadens behov, än den som sedan gjorde skatteförslaget.

Flera forskare och bedömare som Ekot har varit i kontakt med bekräftar det som Harald Överholm säger, men hur regeringen ser på detta får vi inte veta.

Ibrahim Baylan vill inte ge några kommentarer förrän han hunnit analysera remissvaren. Och varken miljöminister Åsa Romson eller Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin vill låta sig intervjuas idag.