Cascades storsatsar

En ny energianläggning för att möta kommande miljökrav skall uppföras i kartongbruket Cascades Djupafors utanför Ronneby
Den nya anläggningen planeras tillsammans med Sydskraft EcoPlus och skall långsiktigt lösa kartongbrukets energiförsörjning. Den nya anläggningen beräknas kunna tas i bruk år 2004. -Satsningen är en direkt följd av att verksamheten går allt bättre efter många svåra år, säger Björn Sandberg, vd för Cascades Djupafors.