Funktionshindrade föräldrar får stöd

2:01 min

Individuell föräldrautbildning kan vara betydelsefull för att stärka intellektuellt funktionshindrade i deras föräldraroll. Det visar forskning kring ett nytt föräldrautbildningsprogram.

Rebecca, som har diagnosen lätt inlärningssvårighet, utreddes av socialen och var rädd att hennes barn skulle tas ifrån henne.

Hon blev då erbjuden att gå en föräldrautbildning särskilt anpassad för personer med intellektuella funktionshinder.

Under den individuella utbildningen fick hon bland annat spela rollspel med en familjebehandlare.

– Hon skulle vara min son och jag mamma och sen bytte vi roll. Först kändes det lite obehagligt, men sen blev det bra. För då får man lära sig hur ett barn beter sig och hur man själv ska bete sig som nybliven mamma, säger Rebecca.

Föräldrautbildningsprogrammet Rebecca gått igenom tillsammans med en familjebehandlare har hjälpt henne att bättre förstå sin sons signaler och att kommunicera bättre med honom, berättar hon.

Programmet det handlar om heter Parenting Young Children (PYC) och är hämtat till Sverige från Australien av Mikaela Starke, docent vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Hon hade sett att det inte fanns något föräldrautbildningsprogram i Sverige riktat till föräldrar med intellektuella funktionshinder.

– Det här programmet är utvecklat för den målgruppen. De behöver något mer än bara prat kring sitt föräldraskap.

Behovet av stöd till den målgrupp det handlar om är stort. Idag omhändertas omkring 30 procent av alla barn till föräldrar med intellektuella funktionshinder, berättar Mikaela Starke.

– Det är en väldgit hög siffra. Man skulle kunna resonera kring om den kommer att minska om föräldrarna får rätt stöd. Det vet vi inte idag, men det är förstås något vi kommer att fortsätta titta på.

Någon risk att ett sådant här föräldrautbildningsprogram skulle kunna leda till att det blir för stort fokus på att hjälpa föräldrar att klara föräldrarollen, på bekostnad av barnens trygghet, finns inte menar Mikaela Starke.

– Barnen är ju naturligtvis hela tiden i centrum, inga barn ska behöva fara illa.

Föräldrautbildningsprogrammet har nu testats i ett antal kommuner sedan 2010 och hittills visar forskningen kring det på många positiva effekter, berättar Mikaela Starke. 

– Alla föräldrar som gått igenom utbildningen är positiva och familjebehandlarna vittnar om samarbetet med föräldrarna fungerar bättre i det här programmet än vad det gjort tidigare.

I Rebeccas fall så har föräldrautbildningen gjort stor skillnad. Idag har socialtjänsten inte längre någon oro för hennes son, och hon känner sig själv mycket tryggare i sin mammaroll.

– Det är sån skillnad och jag är oerhört tacksam över att ha fått den här hjälpen, säger Rebecca.