Orsak till dödsolycka klarlagd

Flygkraschen i Björkvik utanför Katrineholm, där två personer omkom, är nu utredd. Ett simulerat motorstopp orsakade olyckan.
På tisdagen kom Haverikommissionens rapport. En 31-årig flygelev från Piteå och en 56-årig instruktör från Stockholm omkom vid en flygövning i Björkvik nordväst om Katrineholm den tredje september. Olyckan berodde på att flyginstruktören vid övningen med ett enmotorigt flygplan medvetet drog ned motorn på tomgång för att kontrollera förarens förmåga att hantera ett simulerat motorstopp. Instruktören ville troligen se hur eleven behärskade ett nödläge och ansåg att en långsträckt åker var en lämplig nödlandsingsfält. Det gjorde att eleven tappade kontrollen över planet och störtade på en åker. Flera av instruktörens tidigare elever har vittnat om att han var auktoritär och brysk som lärare. Det är därför tänkbart att han drog ned motorn på tomgång utan förvarning. Det kan ha gjort föraren stressad. Flygplanet slog ner i marken i en brant vinkel och med hög hastighet. Planet blev totalförstört och flygeleven och instruktören bedöms ha omkommit omedelbart. Olyckan berodde inte på något tekniskt fel på flygplanet, enligt rapporten från Statens haverikommission. Det är dock inte helt uteslutet att det kan ha bildats is i förgasaren. Haverikommissionen rekommenderar förbättrad utbildning vid den typ av flygövningar som skedde i Björkvik förra året. Olyckan inträffade i samband med att Frivilliga flygkåren genomförde en fyrdagars lågflygkurs med utgångspunkt på Skavsta flygplats utanför Nyköping