Valdemarsvik

Tre Kronor seglar för ett renare Östersjöhav

5:37 min

Den i modern tid byggda briggen Tre kronor af Stockholm ligger vid ankar i Valdemarsvik. Fartyget som seglar med mål att sprida kunskap om miljösituationen i Östersjön, är i Valdemarsvik på grund av den miljösatsning som har gjorts där i form av sanering av krom och kvicksilver som tagits bort från viken.

Fartyget Tre kronor och Initiativet Hållbara hav har sedan 2011 arbetat för att väcka engagemang och medvetenhet om vad det är som hotar Östersjön och på vilket sätt vi själva kan påverka utvecklingen.

På skeppet arbetar Sture Haglund med att bland annat informera ungdomar som kommer på besök och att besöka Valdemarsvik är något som de har velat göra länge men de har väntat på att lägga till vid kajen tills själva muddringsarbetet med Valdemarsviken var avklarad.

– Utsläppet av krom i Valdemarsviken är det största enskilda utsläppet i Östersjön och att 90 till 95 procent har saneras bort är en enorm insats som har gjorts säger Sture Haglund.

Hur många Valdemarsvikar finns det i Östersjön?

– Det finns nog fler än vad vi känner till för överallt där vi har haft industrier får man räkna med att det finns den här typen av problem.

Det är klart att ni väcker uppmärksamhet när ni kommer det här vackra skeppet.

– Det är en av de stora poängerna med briggen. Det är någonting man kommer till för att det är ett segelfartyg och sen har vi möjlighet att prata om miljöfrågorna ombord och man kan visa vilken fantastik miljö vi har att segla i och då är det klart att man vill bevara det avslutar Sture Haglund.

Muddringen av Valdemarsvik är avslutad men innan slutbesiktningen är gjord vet inte kommunen om saneringen verkligen är klar. Ur sedimenten har 750 ton krom tagits upp och nu skapas det nya möjligheter för kommunen att utveckla den inre hamnen i viken.

Thomas Örnberg som är teknisk chef säger att det är en av anledningarna till att kommunen har engagerat sig i projektet.

– Det är inte bara att det ger miljönytta för kommunen utan det ger också annan nytta säger Thomas Örnberg.