Den svenska flyktingdebatten

13 min

Är den svenska flyktingdebatten på väg att svänga - och hur långt i så fall? I fredags meddelade ju Moderaterna att man nu ändrat sig i frågan om uppehållstillstånd som bör vara tillfälliga, för att kanske permanentas eller förlängas under vissa förutsättningar. Därmed har tre av allianspartierna -  Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna - helt ändrat åsikt sedan valet. Andreas Gustavsson, chefredaktör på rödgröna Dagens ETC och Alice Teodorescu, chef för ledarredaktionen på Göteborgs-Posten, oberoende liberal debatterade.

I gårdagens partiledardebatt sa Jonas Sjöstedt att han saknade den före detta statsministern Fredrik Reinfeldt efter att tre av fyra allianspartier valt en skarpare hållning i migrationspolitiken, som han menar flörtar med Sverigedemokraternas väljare.

Hade det låtit annorlunda om Fredrik Reinfeldt va kvar?

– Ja, det tror jag, det var en av de frågor där Fredrik Reinfeldt hade en djup övertygelse. Han hade inte vikt sig efter ett val där en stor väljargrupp gått över till Sverigedemokraterna som vi ser Anna Kinberg Batra göra, säger Andreas Gustavsson.

– Jag tror visst att han hade vikit sig men att det inte kommit så här snabbt. Men jag tror att Moderaternas största dilemma för att komma vidare med politikutvecklingen handlar om att stoppa flödet till SD. Och det här är en fråga som engagerat borgeliga väljare länge, men där det rått en viss tystnad som jag tror har bidragit till den stora flykten till SD, säger Alice Teodorescu.

Men är det väljarna som flytt som styr eller är den en förändrad verklighet?

– Man får hoppas att det är verkligheten, men jag tror tyvärr att vi har fått en politiskt klimat där politikerna i första hand agerar på väljarströmmar och i andra hand på verkligheten. I det här fallet kommer det samspela i allt högre utsträckning och det gör den till en oundvilklig fråga också för den nya moderatledaren, säger Alice Teodorescu.

– Det är klart att det är en ny verklighet. Det är många människor som behöver hjälp just nu av Sverige och resten av Europa. Det är vad politikerna har att förhålla sig till, det är väl jättebra om alla partier som har en sansad åsikt i den här frågan kraftsamlar och verkligen ideologiskt försöker nå fram till någonting. Men problemet här är Sverigedemokraternas politik, deras tolkningsmodell som vi ser. Det är problemformuleringen som vi har hört tidigare: Hur mycket invandring tål Sverige? Det ett problem, en tyngd och en samhällsbörda. Det är helt fel sätt att se det, säger Andreas Gustavsson.

Du saknar en motivering till partiernas politik, Andreas Gustavsson?

– Det är bara att fråga Anna Kinberg Batra, varför vill du ha tillfälliga uppehållstillstånd? Varför vill du kriminalisera organiserat tiggeri?

På vilket sätt kan hon inte svara på det?

– Hon kan inte alls svara på det eftersom det inte finns något forskningsstöd för att tillfälliga uppehållstillstånd förbättrar integrationen.

Alice Teodorescu, vad tänker du?

– Nej, men samtidigt visar empirin på att permanenta uppehållstillstånd inte heller ger särskilt god integration i Sverige. I det här läget när migrationen enligt prognoserna kommer att vara fortsatt väldigt hög så tror jag att det är väldigt viktigt att ompröva alla verklighetsbeskrivningar. Det betyder inte att man närmar sig SD. Inom alla andra politikområden så finns det problembeskrivningar och lösningar från höger och vänster som stöts och blöts. Och det betyder inte att man står närmare vänstern eller längre ifrån, det betyder bara att man anlägger olika perspektiv. Första steget är att inse att vi står för en väldigt stor utmaning och att den samhällskonstruktion som vi har i Sverige den är oförenlig med en globaliserad värld men många människor som är på flykt. Vi står inför ett vägval och det tycker jag det är viktigt att man är ärlig med. Vill man forsätta med en generös migration då måste man vara beredd att förändra den modell som vi har, det är det ärliga att säga om man vill ha en hög migration av moraliska skäl. Att inte låtsas om de utmaningar som följer av en stor migration det tror jag är roten till att SD har fått stora väljarströmmar, inte för SD:s lösningar som helt saknas på integrationsområdet.

Centerpartiet har inte ändrat sig, hur ser du på det?

– Man har valt en annan linje när man sett att de andra partierna inom Alliansen kommer att gå åt det här hållet, det är ett sätt att behålla en särart, säger Alice Teodorescu.

Är det en navigering med väljarsiffror?

– Jag tror att man kan inta olika positioner i den här frågan, men det är självklart att det också styr. Det är beklagligt men ett faktum som vi ser genomgående i det politiska landskapet, forsätter Alice Teodorescu.

– Samtidigt ska Annie Lööf ha all heder för att hon stod upp igår, nu kritiserade hon förvisso inte sina Alliansvänner men sa att överrenskommelsen ligger fast från valet. Det här är hennes grundvärderingar, det handlar inte om att bara justera sig efter väljarmönster, Centerpartiet har ett jäkla ansvar så som jag ser det för att styra övriga Allianspartier rätt i den här frågan.

– Det är också det parti vid sidan om Miljöpartiet som gärna talar om fri migration och då är det klart att det ligger i den riktningen att man inte talar om olika sorters tillstånd att vistas i Sverige. Det är linje med deras långsiktiga vision och därför en logisk hållning, säger Alice Teodorescu.

Det handlar om tillfälliga uppehållstillstånd, men ingen har hittills pratat om volymer, är det nästa steg Andreas Gustavsson?

– Det är det man befarar, om vi nu talar om tillfälliga uppehållstillstånd bara för att vi behöver göra någonting med migrationen, den fungerar inte särskilt bra idag sett till integrationen. Vi testar det här trots att det kommer att drabba tiotusentals människor, det här handlar om människors trygghet. Man vet inte om man får stanna eller bygga sin framtid här om du inte ordnar din försörjning. Det är ett sluttande plan och det förvånar mig inte om debatten blir med vulgär och dras mot volymer under året som kommer.

Vad säger du Alice Teodorescu?

– Jag tycker att det är självklart att man talar om volymer när man har en reglerad invandring. Att den är reglerad betyder också att den kan regleras upp eller ner. Då är det en fråga om volymer, den nivå vi lagt oss på idag är inte den enda man kan befinna sig på varken upp eller ner. Tyvärr, men legitimiteten för en fortsatt hög migration sammanhänger med hur väl integrationen fungerar. I dagsläget vet vi att utanförskapet växer och att segregationen och arbetslösheten växer bland de här grupperna. Det moderata förslaget innebär inte att man kastas ut efter tre år om man fortfarande har skyddsbehov, då förlängs tillståndet. Jag tror att insitament för att få människor i arbete är en väg men den andra vägen är att det ska bli lättare att få jobb. Och där står moderaterna ganska handfallna, man kan inte bara öka ett insitament att skaffa ett arbete om man inte samtidigt ökar arbetsgivarnas insitament att anställa.

Alliansen förändras sig, ser ni några tecken på något liknande hos regeringspartierna?

– Nej det gör jag inte, jag är övertygad om att vi till hösten kommer att höra någonting på kongressen. Det handlar om jobbpolitiken, kanske att man får en konstruktiv lösning för fler jobb istället för att sätta press på människor att jaga jobb som inte finns, säger Andreas Gustavsson.

Stefan Löfven fick frågan igår på partiledardebatten och svarade inte direkt nej på frågan, kan man tolka det på något sätt?

– Man kan tolka det som Stefan Löfvens debatteknik, det va mycket krumilurande igår, jag tror inte man kan tolka det som att socialdemokraterna överväger att skifta här, säger Andreas Gustavsson

Alice Teodorescu, vad tänker du?

– Jag tror inte man ska vara så säker, jag tror att det kan komma succesivt i takt med att verkligheten blir tydligare för politikerna. Den verklighet som varit tydlig för många kommunpolitiker runt om i landet. Det handlar om bostäder, välfärden och så vidare. Det vore bra om Socialdemokraterna tog initativ till större grepp och en överrenskommelse över blockgränsen om hur man ska lösa integrationspolitiken. Socialdemokraterna har ett pathos som borgeligheten som tyvärr sällan kommer i närheten av när det kommer till de här frågorna. Det är oklart när det kommer men det är oundvikligt att det som idag framstår som politisk omöjligt kommer i takt med att situationen förändras kommer att bli politiskt nödvändigt. Vill socialdemokraterna aspirera på att vara så seriösa som man varit historiskt så måste man kunna närma sig en av samtidens mest svåraste och moraliska frågor.

Du ser ingen sådan rörelse ännu inom Socialdemokratin?

– Jag ser ingen rörelse överhuvudtaget inom Socialdemokratin och det oroar mig. Det handlar om att man är så ofantligt rädd för att ta i den här väldigt svåra frågan, men man kommer att tvingas att ta i den eftersom situationen är oundviklig givet att prognoserna ser ut som de gör, säger Alice Teodorescu.

Jimmie Åkesson har tydligt sagt att detta är ett närmande till Sverigedemokraterna, vilken förändring innebär det för Sverige?

– Det handlar om en normalisering, inte att Anna Kinberg Batra bedriver Sverigedemokratisk politik. En normalisering av begreppsapparaten, att det är ett problem med invandring och det finns i arbetslinjen för de nyanlända som Anna Kinberg Batra vill ha. De här personerna kanske inte vill jobba? De kanske inte vill försörja sig i Sverige? De kanske bara vill komma hit och utnyttja de trygghetssytem som vi har här. Just det känns väldigt märkligt, att man inte tro på människors inneboende kraft att vilja komma hit och skapa sig ett liv. Man tänker sig människor som passiva och hjälpsökande men det stämmer inte in, säger Andreas Gustavsson.

Om några flyttar sig närmare Sverigedemokraterna, vad händer då med dynamiken?

– Det är väl i sådant fall ett problem för Sverigedemokraterna vars existensberättigande kommer att minska, på samma sätt som man sett i Storbrittanien. Jag tro inte det är påväg att hända att man normaliserar Sverigedemokraterna. Bara den problemformuleringen hämmar en konstruktiv diskussion från höger till vänster. Därför att det behövs en blocköverskridande överrenskommelse för hur man ska hantera det och jag ser inte att borgerligheterna eller Moderaterna pratar om invandringen som ett problem. Det som är ett problem är att vi får samhälle som för att använda ett socialdemokratiskt uttryck - faktiskt håller på att glida isär. Där vi får parallellsamhällen med människor som arbetar och männsikor som aldrig blir själförsörjande och som är beroende av det gemensamma. Det är ett problem, det borde vi vara överens om, oavsett politiskt tillhörighet, avslutar Alice Teodorescu.