Nöjda presidenter

Både USA:s och Rysslands president beskrev det mötet de hade under lördagen i Ljubljana i Slovenien som lyckat.
Rysslands president Vladimir Putin sa att mötet var över all förväntan, och George Bush menade att de båda kom väl överens. De båda presidenterna bestämde att de ska träffas igen. Först ska Putin besöka USA och sedan ska Bush åka till Ryssland, men exakt när besöken ska äga rum är inte klart. Det som stod i fokus under mötet var Natos pågående utvidgning österut och USA:s kritiserade planer på ett nytt robotförsvar. Det var första gången som George Bush och Vladimir Putin träffades. Syftet med mötet var i första hand att de båda presidenterna skulle lära känna varandra.