Halverad vinst för Stora Enso

Skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt på drygt 240 miljoner euro för årets första kvartal. Det innebär att resultatet försämrats med 44 procent jämfört med samma period i fjol.
Vinsten på drygt 240 miljoner euro motsvarar cirka 2,2 miljarder svenska kronor, och det är trots allt något mer än vad analytiker förutspått enligt en enkät som nyhetsbyrån Reuters gjort. Även om det finns tecken på att marknaden börjar förbättras, krävs det en tydligare uppgång innan resultatet börjar påverkas positivt, skriver bolaget i delårsrapporten.