Kossornas planet 13 juni

Han forskar om fiskars känslor

6:21 min

Albin Gräns forskar om fiskars välbefinnande. Framför allt om fiskar i fiskodlingar. Men han kan en hel del om andra fiskar också. Han säger att det här med att fiskar skulle kunna känna smärta är en kontroversiell fråga i forskningsvärlden, men han tror absolut att de gör det.