Ganneviksstipendier utdelade till konstnärer som förväntas bidra till kulturarvet

2015 års Ganneviksstipendier tilldelades Britta Marakatt-Labba, Lars Norén, Karin Rehnqvist, Ann Petrén och Niklas Ek.

 

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål delade på måndagskvällen ut årets stipendier vid en ceremoni på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Fem konstnärer inom lika många områden mottog stipendier om 500 000 kronor vardera för sina insatser.

 

 

Stipendierna möjliggörs genom en donation till Konstnärsnämnden från affärsmannen Per Gannevik som avled 2011. I hans namn inrättade Konstnärsnämnden Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Syftet med stiftelsens stipendier är att stödja konstnärskap som kan förväntas få stor betydelse för kulturarvet.

Britta Marakatt-Labba – för sina insatser inom bild och form

Hennes berättelser är monumentala och närgångna på en och samma gång. Broderierna återfinns ofta i offentliga miljöer som universitet och kyrkor, men skapar en unik närhet till betraktaren. Med stor hantverksskicklighet och färgkänsla skapar Britta Marakatt-Labba konst om den samiska historien och nutiden, om kolonialism och rovdrift, om ljus och mörker och om naturens och människans sårbarhet.

Lars Norén – för sina insatser inom teater

Utan att väja, med både kompromisslös offervilja och en djupt humanistisk grundhållning, formulerar han våra mörkaste möjligheter och våra vackraste tillkortakommanden. Ännu mitt uppe i en livslång forskningsexpedition, in i de gränslandskap som språk och civilisation utgör, har han kommit att bli en av såväl Sveriges som Europas mest spelade och respekterade dramatiker. Hans förmåga att dissekera både människa och text, har tillsammans med en absolut lyhördhet för scenens möjligheter, gett honom stora framgångar även som regissör.

 

Karin Rehnqvist – för sina insatser inom musik

Det har sagts att ”Ropet hörs överallt i hennes musik.” Ett rop, ett skrik, en vädjan, en viskning. Ofta rå och osentimental, men med nära tillgång till det innersta i oss. Det ursprungliga och det folkliga transformeras av henne till en oroande, roande och närvarande samtid. Runt om i världen sjungs, spelas, framförs hennes musik – fin och ful i skön förening.

 

Ann Petrén – för sina insatser inom film

Två Guldbaggar för bästa huvudroll har det redan blivit och en lång rad oförglömliga karaktärer både på teaterscenen och vita duken. Den märkvärdiga skådespelarkonsten – att göra någon annans till sitt eget, att lyfta det utifrån egna erfarenheter och kunskaper, att visa alternativ till det jag redan vet som hon själv uttryckt det, att bli ”bekväm med det obekväma” – hon behärskar sina verktyg till fulländning oavsett format eller genre.

 

Det inte alltid enkla steget mellan det direkta mötet med en teaterpublik i nuet och en närgången kameras tidlösa registrerande tar hon till synes lekande lätt. Med självklar auktoritet och total närvaro förstår och försvarar hon sina rollkaraktärer med ett aldrig sviktande engagemang.

Niklas Ek – för sina insatser inom dans

En scenkonstnär som genom rörelsen gläntar på dörren till människans bråddjup.

En karaktärsdansare med fysisk kapacitet kopplad till ett rikt inre liv i ögonblicket.

Med en ovanligt lång och rik scenkarriär har han, med fötterna stadigt i jorden tillgång till både det våldsamma och det ömtåliga. Niklas Ek är inte en dansare som uppträder utan en människa som dansar.