Hårdare regler för tidsbegränsade jobb

1:53 min

Regeringen vill begränsa möjligheten att stapla olika typer av tidsbegränsade anställningar på varandra. Förslaget är ett svar på EU:s krav på Sverige, men tjänstemannafacket TCO som har drivit frågan tycker inte att det går tillräckligt långt.

– Regeringens förslag innebär en förbättring. Det kommer bli svårare att stapla visstidsanställningar under lång tid, men det går fortfarande att göra det under till exempel sex år om man använder reglerna på ett klurigt sätt, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef hos TCO.

Med nuvarande regler kan en person jobba i princip obegränsad tid hos samma arbetsgivare på olika typer av tidsbegränsade anställningar utan att få fast jobb.

Regeringens förslag som nu går ut på remiss ska göra det svårare att använda just upprepade visstidsanställningar.

– Vi vill sätta stopp för möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra, vi sätter en bortre gräns för det, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Förändringen blir en ny regel som ska begränsa anställningsformen allmän visstidsanställning.  Anställningen ska övergå till tillsvidareanställning i fler fall än i dag, inte bara om anställningen varar mer än två år inom en femårsperiod som nu.

Till exempel ska det inte gå att vara anställd på allmän visstid, sedan ha ett vikariat och sedan på nytt få en allmän visstidsanställning.

– Vi får bukt med missbruket av visstider men fortfarande goda möjligheter att vara visstidsanställd och att anställa på visstid. Jag tycker att vi har hittat en rimlig balans, säger Ylva Johansson.

Förra året gjorde Statistiska centralbyrån en undersökning som visade att 39 000 eller sju procent av de visstidsanställda hade varit anställda i fem år eller mer hos samma arbetsgivare.

Redan 2007 anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen för att inte EU:s regler på området följdes.

Sverige har hotats att stämmas inför EU-domstolen och det är det regeringen nu vill undvika, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

– Vi hade velat se ett förslag som var både skarpare och enklare. Förslaget är utformat för att uppnå EU-rätten om än med darr på ribban. Och frågan är om det gör det, vilket vi ska analysera vidare, säger han.