Nyanlända hamnar i kläm mellan stat och kommun

2:02 min

Många nyanlända går sysslolösa i månader och tvingas söka försörjningsstöd när Arbetsförmedlingen inte hinner med sitt etableringsuppdrag.

Det här så kallade glappet har ökat under senaste året enligt Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

23-åriga Lubna Hameideh från Syrien bor i Nässjö och väntar på att få komma igång med sitt liv i Sverige:

– De säger bara vänta, vänta, vänta. Du måste vänta i kön, säger 23-åriga Lubna Hameideh som kom från Syrien till Sverige för ett år och tre månader sen.

Hon har inte ens kommit igång med Svenska för invandrare eftersom Arbetsförmedlingen i Nässjö där Lubna bor inte haft tid att göra en etableringsplan.

Gregory Golding, arbetsförmedlingens chef i Jönköping, säger att det från början var tänkt att en arbetsförmedlare skulle ha runt 40 ärenden i det så kallade etableringsuppdraget, men på vissa håll i exempelvis Nässjö, kan en handläggare ha 180 ärenden.

– Vi har märkt en hög inflation just när det gäller antalet ärenden som varje förmedlare måste hantera. Och det är alldeles för många ärenden för att man ska kunna göra ett kvalitativt arbete, säger Golding.

När inte Arbetsförmedlingen hinner med hamnar försörjningsansvaret på kommunerna som betalar ut försörjningsstöd. Den tiden kallas glappet och har ökat i många kommuner under det senaste året enligt Per-Arne Andersson som är chef för arbetsmarknadsavdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I Nässjö har kommunen fått anställa ytterligare en socialsekreterare enbart för att betala ut försörjningsstöd till nyanlända.

– Vi måste avsätta personal som handlägger de här glappen och det gör ju att vi får prioritera om. Vi hade gärna jobbat mer med integrationsarbete, skapa mötesplatser, jobba med civilsamhället, och nu får vi lägga resurser på att handlägga, alltså ren handläggning eftersom inte Arbetsförmedlingen klarar av det uppdrag de har, säger Alexander Lowejko som är integrationsansvarig i kommunen.

För Lubna Hameideh handlar det här om att livet står stilla.

– Jag har redan missat ett år. Och undrar hur mycket mer jag kommer att missa.