Personal bort på Trelleborg

Industrikoncernen Trelleborg väntas minska antalet anställda med cirka 1 000 personer.
Anledningen är att koncernen redovisar en förminskad vinst för årets första kvartal. Vinsten efter finansnetto blev 173 miljoner kronor. Det är en försämring jämfört med motsvarande period förra året, då vinsten uppgick till 260 miljoner kronor. Det är inte känt vilka konsekvenser personalminskningen kommer att få på de olika fabrikerna runt om i världen.