För tidigt födda kan behöva hjälp resten av livet

7:51 min

Karl Rombos dotter föddes i vecka 24. Sverige är bra på att klara livet på för tidigt födda barn men familjen och barnen behöver stöd även resten av livet.

I dag är Fredrika en glad tjej på fyra och ett halvt år som går i förskolan. På grund av en hjärnblödning, som är ganska vanligt hos prematurbarn, har hon en cp-skada och behöver extra stöd.

Karl Rombo har engagerat sig i frågor kring för tidigt födda och han är ordförande i Svenska Prematurförbundet.

– Jag hoppas att hon kommer att bli medveten om att hon har haft en annorlunda start, men att hon inte känner sig annorlunda. Det handlar också mycket om omgivningens attityder, säger Karl Rombo.