EU vill tvinga alla länder att ta emot flyktingar

2:05 min

I Bryssel lägger EU-kommissionen i morgon fram en ny migrationsstrategi. Förslaget har spetsats ordentligt efter årets flyktingkatastrof i Medelhavet och kommissionen vill nu för första gången få fram ett system som tvingar alla länder att ta emot flyktingar.

Principen för EU:s behandling av flyktingar har hittills varit att det land flyktingen kommer till först är också det landet där flyktingen ska söka asyl.

Men för att avlasta Grekland och Italien vill nu EU-kommissionen att 20 000 flyktingar ska fördelas mellan EU-länderna på ett solidariskt sätt. Det som ska avgöra hur många flyktingar ett land ska ta emot är BNP, alltså landets ekonomi, befolkningsstorlek, arbetsöshet och antal flyktingar som tagits emot tidigare. Det här förslaget kommer redan den här månaden.

På längre sikt vill EU-kommissionen använda sig av det massflyktsdirektiv som redan finns. Det innebär att kommissionen i en krissituation kan bestämma sig för att ett läge uppstått där massflyktsdirektivet ska tillämpas.

Det innebär då att EU-länderna ska ta emot flyktingar efter fördelningsnyckeln, BNP, befolkningsstorlek, arbetslöshet och antalet tidigare mottagna flyktingar.

Ett sådant lagförslag kommer EU-kommissonen med i slutet av det här året. Efter det att förslaget kommit i morgon väntas hårda förhandlingar mellan EU-länderna.

Ungern har till exempel redan sagt blankt nej till allt som liknar det här förslaget. Sverige och Tyskland kommer att vara positiva.

Tre länder har ett undantag från de när typen av förslag. Storbrittannien, irland och Danmark behöver bara vara med om de själva vill.

Ytterligare en del i migrationsstrategin är förslaget om att militärt förstöra smugglarnas båtar. Här försöker EU få med sig FN. För att mildra den kritik som redan kommit riktar sig förslaget som kommer i morgon, enligt vad Ekot erfar, in sig på att det istället i högre grad handlar om att skydda de civila båtar som försöker rädda flyktingar. Sådana båtar har tidigare ibland blivit beskjutna från människosmugglarnas båtar.