Rekordfångster av torsk i Nordnorge

1:36 min

Många fiskbestånd hotas av överfiske och miljöförändringar, men Nordnorge har tvärtom sett en rekordtillväxt av torsk. Bestånden har inte varit lika stora och välmående på 100 år, enligt norska forskare. Den norska modellen för fiskförvaltning är en del av förklaringen.

Torskens tillväxt i Nordnorge ligger på rekordnivåer. Samtidigt blomstrar det norska torskfisket. Förra året låg de norska kvoterna på en miljon individer torskar.

Knut Korsbrekke forskar kring torskens beståndsutveckling på Havsforskningsinstitutet i Bergen. Han ser Norges förvaltning av fiskbestånden som en avgörande orsak till torskens rekordtillväxten.

– Norska och ryska myndigheter har samarbetat bra om kvoterna sedan 1980-talet. En annan förklaring till framgången är nät där mindre fisk kan komma undan.

Frågan om det bästa sättet att förvalta fiskbestånden i haven är högaktuell eftersom en tredjedel av det globala fisket i dag inte är biologiskt hållbart, enligt en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Även EU planerar att införa en ny fiskförvaltningsplan för Östersjön som i större utsträckning ska bygga på forskning. EU-parlamentet och Ministerrådet, med alla fiskeministrar, har i grova drag röstat ja. Nu återstår förhandlingar mellan dem och EU-kommissionen för att slå fast detaljerna.

Knäckfrågan är vilka torskkvoter som ska gälla framöver. Knut Korsbrekke menar att fisketrycket på Östersjöns torsk bör minskas om torsken ska kunna återhämta sig på sikt.