Positiv rapport från Nolato

Nolato med verksamhet i bland annat Hallsberg redovisar en vinst efter finansnetto, på 2 miljoner kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med en förlust på 65 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.
Nolato tillverkar bland annat komponenter till mobiltelefonindustrin. Bolaget spår i kvartalsrapporten att resultatet för helåret 2002 blir väsentligt bättre än i fjol. Omsättningen uppgick till 438 miljoner kronor, mot 643 miljoner kronor ett år tidigare. Bolaget spår i kvartalsrapporten att resultatet för helåret 2002 blir väsentligt bättre än utfallet 2001, exklusive jämförelsestörande poster.