Nya miljonbesparingar i Majorna-Linné

1:32 min

Större barngrupper på några förskolor, minskade resurser för specialpedagoger och mindre pengar till vikarier. Det är några förslag för att komma till rätta med budgeten.

Det är några av förslagen som stadsdelsförvaltningen lagt fram i Majorna-Linné, efter att budgeten beräknas gå back med 14 miljoner kronor.

--Mitt uppdrag att ha budgeten i balans vid årsskiftet, säger stadsdelsdirektören Thomas Segenstedt.

Att budgeten beräknas gå back beror bland annat på att fler än beräknat behöver försörjningsstöd - och att man tvingats använda dyra vårdalternativ för ensamkommande flyktingbarn - eftersom det är brist på boenden och familjehem i stadsdelen.

Förslagen från förvaltningen innebär bland annat att man vill stänga eller flytta fem förskoleavdelningar och en förskola föreslås läggas ner. Och trots målet med mindre barngrupper i förskolan finns det risk att grupperna istället blir större:

– Det är klart att lägger vi ner någon avdelning så måste barnen flytta och då blir ju grupperna större.

Bland de nästan 30 förslagen på åtgärder finns också att minska antalet skolpsykologer, ta bort administrativ personal och minska specialpedagogresurser i skolan.

Det trots att skolorna i Majorna-Linné fått mycket kritik den senaste tiden.

– Om vi inte gör något med specialpedagogerna så måste vi ta bort någonting annat. Vi ser att de förslagen till anpassning som vi lägger fram till stadsdelsnämnden är de som skadar minst i ett helhetsperpektiv.

Politikerna ska ta ställning till förslagen vid nästa stadsdelsnämnsmöte i slutet av maj.