Bästeträsk snart vattenskyddsområde

Bästeträsk kommer inom kort att bli råvattentäkt för beredning av kommunalt dricksvatten till Fårösund. Nu ska vattenskyddsområde inrättas, som planerat.

För att skydda vattentäkten har Tekniska nämnden beslutat om att vattenskyddsområde med föreskrifter ska inrättas.

En ansökan har sammanställts där det framgår hur Bäste träsk ska få ett långsiktigt skydd. I ansökan anges skyddsområdets storlek samt förslag till föreskrifter.

Nu bjuds alla berörda och intresserade in till ett informations- och dialogmöte om Bästeträsks vattenskyddsområde. Mötet ska hållas den 28 maj kl 18:00–20:00 i Bunge församlingshem/Bungegården.

Efter mötet görs eventuella ändringar och justeringar i ansökan. Därefter beslutar Tekniska nämnden om samråd.