Simhall bara för kvinnor

Simhallen i Brickebacken i Örebro ordnar bad och träning enbart för kvinnor. När religion och kultur förbjuder att män och kvinnor badar tillsammans innebär det att många utestängs från våra simhallar, men det vill en grupp invandrarkvinnor ändra på. Med hjälp från studieförbundet SISU och ett stipendium från allmänna arvsfonden har projektet varit möjligt, och nu kommer upp till 80 personer till simhallen varje vecka.