Friskare med nytt schema

På Hembygdens gruppboende i Heby har sjukfrånvaron minskat kraftigt sedan man börjat med ett nytt schema. De anställda jobbar nu i tre dagar och är sedan lediga i tre dagar.
Idén med tredagarsschemat kommer ursprungligen från Lindesberg i Bergslagen. Där har kommunen nu infört systemet permanent i vissa verksamheter. I Heby är många nöjda med försöket. Marina Gustavsson är vårdare på Hembygdens gruppboende. - Jag tycker det är jättebra. Man hinner verkligen bli utvilad. Och man hinner hålla på hemma och har mer tid med barnen. Sedan det nya systemet infördes har sjukfrånvaron minskat med 77 procent. För arbetsgivaren innebär tredagarsschemat en högre kostnad eftersom bemanningen på gruppboendet har ökat. Men i gengäld täcker personalen upp för varandra under sjukdom och vid semester. Färre vikarier sparar pengar åt arbetsgivaren och om sjukfrånvaron fortsätter att minska har alla vunnit på förändringen.