Projekt ska fånga upp uråldriga radiosignaler

1:24 min

Vad hände egentligen när universum skapades. Kanske går det att få fler svar nu med hjälp av ett instrument, som utvecklas av forskare på Mälardalens högskola i samarbete med KTH i Stockholm och Institutet för rymdfysik i Uppsala.

Det handlar om att fånga upp uråldriga radiosignaler, berättar Fredrik Bruhn som är projektledare:

– Man kan hitta svaren på universums uppkomst i radiosignalerna i rymden. Det har att göra med att det än i dag ekar rester av "Big Bang" i form av radiovågor. Genom att göra mätningar i radiobanden i rymden med väldigt hög hastighet så kan man räkna fram hur universum såg ut väldigt tidigt, säger Fredrik Bruhn.

Hur viktiga kan sådana här svar vara?

– För grundforskningen är det väldigt viktigt att förstå mer av universum, men på ett personligt plan och för oss människor är det alltid spännande att förstå mer varför universum uppkommit och vad det i sin tur kan leda till. Det är också spännande att universum kan bevara information som är 14 miljarder år gammal.

När tror du att mätningarna kan göras?

– Ett sådant projekt ligger nog 10-15 år framåt i tiden. Det kräver samverkande satelliter, man måste göra som ett nätverk med olika datorer som är sammankopplade och som gör mätningar, säger projektledaren Fredrik Bruhn på Gimme Space.