Dansskola vid KTH

Området kring Kungliga Tekniska Högskolan ska bli ett centrum för ännu fler studenter. Flera konstnärliga skolor ska flytta dit och det ska byggas studentbostäder i området.
Bland de nya skolorna märks opoerahögskolan, danshögskolan, ett nytt säkerhetspolitiskt centrum och röda korsets sjuksköterskeutbildning. Den nya planen för KTH behandlas i stadsbyggnadsnämnden nu på torsdag.