Golv med gifter på neonatal- och barnavdelningarna

1:10 min

En tredjedel av alla golv som ligger på sjukhus och hälsocentraler i Västernorrland har PVC-golv som innehåller hormonstörande ftalater. Även golv som ligger på neonatal- och barnavdelningarna och i nuläget finns inga planer på att byta golven i förtid.

Tänker du vilka gifter som finns i din omgivning? Borde landstinget byta ut golven i förtid? Diskutera! 

Ftalater är en mjukgörare i plastmattor som ångar upp ur mattan ända tills den är så gammal att den spricker, ämnena kan bland annat orsaka cancer, sterilitet och fosterskador, enligt forskare.

Ungefär hälften av alla golvytor på sjukhus och hälsocentraler i Västernorrland har PVC-golv. Det handlar om omkring 190 000 kvadratmeter. Två tredjedelar innehåller den gamla typen av mjukgörare, ftalater.

– Det är jätteviktigt att man har ett fokus på att få bort den skadligaste PVC:n från sjukhusmiljöerna. Landstingen har gjort mycket, men man kan göra ännu mer, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Främst menar Kemikalieinspektionen att byggmaterial i framtiden ska vara giftfritt inom landstingen. Det är också på gång här i Västernorrland, enligt Hans Axelsson, fastighetschef på landstinget i Västernorrland.

Sedan 2007 har landstinget också gått över till ftalatfria mattor vid nyinläggning och en tredjedel av PVC-mattorna har nu de nya mjukgörarna. Men en stor yta återstår och det skulle bli dyrt att byta golven i förtid.

Det skulle kunna kosta omkring 50-60 miljoner att byta golven i förtid.

På grund av kostnaden är det inte aktuellt i nuläget, men det är inte helt uteslutet. En utredning ska göras och då ska aktuell forskning vägas in, enligt Hans Axelsson.

Ulrica Dahl som är chef för avdelningen för miljögifter på Naturskyddsföreningen förstår att landstingen tycker att det blir dyrt. Men hon tycker att det i alla fall borde finnas en tydlig handlingsplan som är öppen för medborgarna att se.

– Då skulle jag rekommendera att man i den planen prioriterade barn- och neonatalavdelningarna. Där bör de här materialen absolut inte finnas, säger hon.

Det är något som ser ut att bli aktuellt ändå, i alla fall på Sundsvalls sjukhus. Utan att det behöver komma ett beslut om förtida borttagning av mattorna.

– De ligger högt upp på tur gällande renovering nu av andra skäl egentligen, men det innebär att där kommer ftalatmattorna att försvinna inom kort, säger Hans Axelsson.