Kommunalråd vill ställa kvalitetskrav på privatförskolor

1:25 min

Socialdemokraternas kommunalråd Caroline Andersson ser oroväckande på de brister som föräldrar slagit larm om på den privata förskolan Mollys farm i Uppsala. 

Hon vill ha lagstiftning för att kunna ställa kvalitétskrav på till exempel privat ägda förskolor.

-Jag ser oerhört allvarligt såklart på de brister som har förekommit. Kommunens tillsyn har ju också visat på att det funnits problem på den här förskolan. Det är inte bra om barn inte får den mat dom behöver eller om bemanningen inte är tillfredställande. Det är oroväckande, säger Caroline Andersson (S).

Uppsala kommun har krävt åtgärder, bland annat för att det ska vara tillräckligt med personal på förskolan Mollys farm i Uppsala. Förskolans nya ägare säger att de också har rättat till alla brister.
Marta Obminska, moderat kommunalråd, håller med om att det var allvarliga problemen på den här privat ägda förskolan, men säger också så här:

-Jag ser spontant inte jättestora risker generellt sett med privata förskolor. Om man tittar på föräldraenkäterna så har föräldrar till barn som går på privata förskolor generellt sätt faktiskt varit lite nöjdare med kvaliteten, säger Marta Obminska (M).

Socialdemokraternas Caroline Andersson håller med om att det är bra att ha alternativ, både kommunala och privata förskolor. Men hon vill också ha lagstiftning som ställer kvalitétskrav så att ägare inte kan ta ut stora vinster.

-Riskerna här är ju så klart att vi får negativa incitament i verksamheten. Att man ytterst har ett starkt drivande vinstintresse som gör att man hellre vill plocka ut pengar i egen plånbok än säkra en bra kvalitet för barnen i förskolan eller för dom äldre i äldreomsorgen, säger Caroline Andersson (S).