FP-topp tar strid om integrationen

1:41 min

Det kan bli strid om integrationspolitiken inom Folkpartiet. Till partiets landsmöte i höst kommer tidigare Birgitta Ohlsson, partiets utrikespolitiska talesperson, att gå emot partiledaren Jan Björklund och i en motion kräva att Folkpartiet inte genomför de förändringar i integrationspolitiken som en arbetsgrupp inom partiet föreslagit.

Det var på en pressträff i slutet på januari som partiledaren Jan Björklund presenterade det förslag till integrationspolitik som skulle få flera ledande politiker inom partiet att öppet protestera.

En av de starkaste kritikerna var Birgitta Ohlsson, som sitter i partiledningen och är utrikespolitisk talesperson.

Hon och flera med henne vände sig bland annat emot förslaget om att öppna för att fler ska omfattas av försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Det mest brännande är förslaget om att överge principen om att den som får asyl i Sverige får permanent uppehållstillstånd. Förslaget från Folkpartiets integrationspolitiska arbetsgrupp som Jan Björklund ställt sig bakom är att permanenta uppehållstillstånd först ska ges efter tre år, eller när personen kan försörja sig själv. Undantagna ska barnfamiljer och konventionsflyktingar vara.

Och det här kan det bli strid om på det kommande landsmötet i november.

Birgitta Ohlsson kommer, enligt vad Ekot erfar, att på tvärs mot sin partiledare i en motion kräva att Folkpartiet inte genomför de här förändringarna. Enligt vad Ekot erfar kommer flera motioner till Landsmötet gå på hennes linje - att partiet fortsatt ska driva att permanenta uppehållstillstånd är det bästa för integrationen.

Vid sidan om den här gruppen finns en annan falang i partiet  som tvärtom vill vara mer restriktiv än vad det integrationspolitiska arbetsgruppen föreslog.

En tredje grupp är de som stödjer de nya förslagen. En av dem är tidigare integrationsministern Erik Ullenhag, som försvarade tidigare permanenta uppehållstillstånd, främst för att det leder till att familjer inte splittras. Men eftersom barnfamiljer undantas från FP:s förslag om att istället ge tillfälliga uppehållstillstånd, ställer han sig bakom det nu.

– Permanenta uppehållstillstånd är som huvudregel bättre än tillfälliga ur integrationssynpunkt. Den stora skillnaden är att arbetsgruppen undantar barnfamiljer.