Vem som helst blir inte narkoman

Många unga kan köpa droger på sin egen skola, det har vi berättat tidigare i Upplandsnytt. För att rädda människor från missbruk måste man jobba med de samhällsproblem som ligger bakom. Det menar Ted Goldberg, som är doktor i sociologi.
- Vi har någon sorts idé om att droger slår blint, de drabbar blint. Istället för att se att de som blir problematiska missbrukare har mycket svåra liv och säregna livserfarenheter. Ted Goldberg väljer att skilja på vad han kallar problematiska konsumenter och rekreations-konsumenter. Han menar att de allra flesta unga som testar droger slutar ganska snabbt. De som fastnar i missbruket har ofta andra svåra problem. Det finns mycket som vi borde vara uppmärksamma på för att kunna rädda människor undan missbruk. Det handlar främst om att stödja barn som saknar trygghet hemma. Till exempel är det viktigt att förskolor och skolor har tillräckligt med personal och resurser för att se alla barn och hinna med de som behöver extra hjälp. Ted Goldberg menar att människor som blir missbrukare ofta har haft ett så jobbigt liv att man själv inte ser några alternativ till missbruket. Man har inget att förlora. Men även om han vill fokusera mer på utsatta barn och unga, ska man inte negligera de andra som testar narkotika. - Det är klart att en del av dem också kan gå över gränsen. Så man ska verkligen inte uppmuntra folk att börja med droger.