Johansson vill ha fler kvinnor i bolagsstyrelser - hotar med böter

2:09 min

Kännbara sanktionsbelopp på minst en kvarts miljon - eller upplös bolagen. Det är något av innehållet  i den lagtext om könskvoteringar i bolagsstyrelser som kan komma. Lagtexten presenteras om ett år - om bolagsstyrelserna inte uppnått en 40-procentig andel kvinnor i bolagsstyrelser.

– Vi har börjat arbeta med ett lagförslag, säger justitieminister Morgan Johansson.  

Vad innehåller det?

– Det innehåller ett krav på att bolagsstyrelserna ska innehålla minst fyrtio procent kvinnor. Och sedan får man då överväga vilka sanktionsmöjligheter det ska finnas om man inte lyckas uppnå det, och där har vi inte tagit ställning än.

Vart lutar det?

– Man kan hota med att upplösa bolaget. Eller också kan man istället ha ett vitesförfarande. Väljer vi vitesbelopp ska det vara ett kännbart belopp. Man kan exempelvis sätta det i relation till bolagets omsättning. Så att ju större ett bolag är, desto mer får det betala.

Ekot erfar att man också arbetar efter att införa ett vitesbelopp på drygt en kvarts miljon.

Statsminister Stefan Löfven lovade i sin regeringsförklaring i oktober 2014 att regeringen skulle presentera ett förslag till kvoteringslag - om inte de börsnoterade bolagen valt in minst 40 procent kvinnliga ledamöter i sina styrelser vid bolagsstämmorna nästa år.

Ett krav som många bolag redan i år hörsammat.

Uppskattningsvis kan andelen kvinnor i år vara uppe i drygt 30 procent. Men ökar inte andelen ytterligare så vill regeringen införa en tvingande kvoteringslag.

Västerpartiet och Miljöpartiet har varit drivande i att det införs en kvoteringslag. Men varken de fyra borgerliga partierna eller Sverigedemokraterna skulle ge sitt stöd för en kvoteringslag i riksdagen, om det vore votering idag, visar en rundringning som Ekot gjort.

Men Justitieminister Morgan Johansson hoppas att kommande år ska få dem att ändra inställning.

– Jag tänker nog att tiden får verka. Vi har ju som sagt satt ut en kontrollstation till år 2016, då vi ska se hur det ser ut i bolagsstyrelserna. Så de partier som det rör sig om har ju ett år på sig att diskutera igenom det här en gång till.

– Om det blir aktuellt med en lagstiftning hänger det ju på om näringslivet inte lyckas nå upp till fyrtio procent. Då ska vi ta de politiska kontakterna. Men jag tycker nog att varje parti som vill kalla sig feministiskt nog också måste vara med om att riva bort det här glastaket - annars blir det bara tomma ord. Så jag tycker nog att partier som vill ha en jämställdhetsprofil, de ska nog fundera igenom det här en gång till. Och de har ett år på sig.