Underrapportering när det gäller hatbrott mot asiater i Sverige

I Storbritannien satsar polisen på att uppmärksamma hatbrott mot asiater. I Sverige är de fortfarande en grupp som hamnat i skymundan, trots att många vittnar om att de blivit kränkta.

I Lancashire i Storbritannien har de startat en hjälplinje för folk med asiatisk bakgrund som har blivit utsatta för hatbrott. Det eftersom att de har märkt att få personer med asiatisk bakgrund anmäler vad de blivit utsatta för.

I Sverige finns det inte ens statistik på hur många hatbrott folk med asiatisk bakgrund utsätts för. Däremot finns det statistik som rör andra minoriteter.

Pratas inte mycket om

– Vi vet att det finns en underrapportering i Sverige när det gäller hatbrott mot asiater. Då menar jag i bred mening personer från Nordost- och Sydostasien, säger Tobias Hübinette som är forskare och specialiserad på asiaters situation i Sverige.

Hur asiater blir behandlade är någonting det inte pratas särskilt mycket om i Sverige menar Tobias Hübinette. Han tror att det bland annat beror på att det är en stor och splittrad grupp.

– Det är en stor, heterogen grupp med olika språk och bakgrunder. Vissa har precis invandrat, andra är uppvuxna här och en del är adopterade. Den asiatiska minoriteten har helt enkelt inte hittat en plats i Minoritetssverige.

Få asiater i det offentliga rummet

Tobias Hübinette menar också att det är få som uppfattar stereotyper av asiater som ett problem.

– Det kan bero på att det är oerhört få asiater inom media, kultur eller akademien som är offentliga och kan föra någon talan. Speciellt om man jämför med exempelvis afrosvenskar eller latinamerikaner som är ungefär lika stora minoriteter, säger han och avslutar:

– Asiater utsätts, precis som vilken minoritet som helst också för hatbrott av olika slag.