Så ska förorenade Bällstaån porla igen

1:35 min

Bällstaån mellan Järfälla och Mälaren har i årtionden varit utsatt för miljösynder. Men planer finns för att det sunkiga diket åter ska bli ett porlande vattendrag.

– Bällstaån är ganska förorenad, så vi har mycket att göra säger Maria Svanholm på Stockholms stads miljöförvaltning.

Ån har enligt EU-normerna otillfredställande status och klarar inte kemisk status.

– Det är problematiskt för vattenlevande organismer och det finns ingen fisk enligt de provfisken som genomförts, fortsätter Maria Svanholm.

Idag finns miljögifter - metaller och avloppsvatten i ån - men en pågående inventeringen gör att miljöförvaltningen vet vad som behöver göras.

Det handlar om dammar där föroreningar kan sedimenteras, men även att ta bort en del förorenad jord för att minska läckaget till Bällstaån.

– Det är en stor utmaning, vi behöver mycket resurser för att få till en vattenmiljö som både ser trevlig ut och gör att vattenlevande djur kommer tillbaka säger Maria Svanholm.

För närvarande byggs det en hel del längs Bällstaån och att det blir fler människor kommer att ha koll på vattnet kan i sig innebära bättre kvalité, menar Stefan Lundberg, biolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

– Det handlar om att öka engagemanget och få lokalboende och föreningar att jobba för att vi ska få en vackrare å, säger Stefan Lundberg.

Samtidigt tar ju inte de lokala engagemanget bort miljögifterna?

– Nej, de finns ju där och de måste vi sanera bort, säger Stefan Lundberg, biolog vid Naturhistoriska riksmuseet