Justitieministern förtydligar: Inte aktuellt att upplösa bolag

0:47 min

Justitieminister Morgan Johansson förtydligar sitt uttalande från i morse om att börsbolag som inte har tillräcklig andel kvinnor i styrelserna skulle kunna upplösas.

Regeringen förbereder just nu ett lagförslag om att införa krav på könskvotering i bolagsstyrelser. Det  ska läggas fram nästa år om bolagen då inte uppnått en 40-procentig andel kvinnor i styrelserna.

I morse sa justitieminister Morgan Johansson bland annat att en möjlig åtgärd skulle kunna vara att upplösa börsbolag vars styrelser inte uppfyller kraven. I en ny intervju backar nu Johansson från det uttalandet.

– I Norge kan man gå så långt att man upplöser bolag, men det är ju inte ett alternativ för oss. Vi arbetar i stället med en sanktionsavgift, säger justitieminister Morgan Johansson.

Hur stor skulle den vara?

– Jag har än så länge bara sagt att den skulle vara kännbar.

Skulle den vara en andel av omsättningen?

– Det tycker jag nog. I en utredning 2005 föreslogs ett vite på 150 000 kronor oavsett bolagets storlek. Det är en ganska låg avgift, vi har ju bolag med många hundra miljoner i omsättning.  Det måste ligga på en högre nivå och bero på hur stort bolaget är, säger justitieministern.