Varför kan norska fiskare men inte vi?

"Vi kan lära väldigt mycket av norrmännen"

4:34 min

Gustaf Almqvist, forskare i fiskekologi och fiskerifrågor vid Östersjöcentrum på Stockholms universitet, tycker det är bra att EU nu, sent om sider, inför flera av de metoder som Norge använt under lång tid för att skydda sina bestånd.

– Till exempel att inte fiska för mycket på småfisk. Att lämna den fisken i sjön är att investera i framtiden.

Det är ingen tvekan om har norrmännen haft en väldigt lyckosam förvaltning som förändrat en negativ trend till at bli väldigt positiv, säger han men påminner också om att det finns stora skillnader mellan Östersjön och Barents hav. 

– De har haft en bättre förvaltning, men man tror även att klimatförändringar har gynnat bestånden däruppe. I Östersjön har vi problemen med övergödning som gör att tillgången på habitat, i form av syresätta bottnar, har begränsats mycket för torsken. 

Att komma tillrätta med övergödningen är en av de viktigaste åtgärderna för att rädda torsken i Östersjön, enligt Gustaf Almqvist, men även att fiska på "moderata nivåer" för att ge fisken någon sorts möjlighet till återhämtning.