Ny form för vårdcentral

Landstinget och Esplanadens vårdcentral i Västervik har nu gjort en överenskommelse, som ökar vårdcentralens självbestämmande, Samtidigt inför man ett prestationssystem som ger kliniken mer pengar om den uppfyller landstingets mål. Staffan Skobe, verksamhetschef på Esplanaden säger att man nu kommer att satsa på att serva sina patienter hemma. Med hembesök och med vård- och reahabileringsplaner på ett helt annat sätt än idag.
Förutom Esplanaden i Västervik har också landstinget slutit en liknande överenskommelse med vårdcentralen i Mörbylånga.