P1-MORGON MÅNDAG 18 MAJ

Ny forskning: barn mår dåligt av vårdnadstvister

5:17 min

Barn som drabbas när föräldrar bråkar om vårdnaden kan vara fler än man tidigare trott, enligt en ny studie. På Bris, Barnens rätt i samhället, såg man behovet av att starta en grupp även för föräldrar kring att hantera en separation.

Grafik: Så ökar vårdnadstvisterna

Hör även familjebehandlaren Annika Aspén-Franzén

Vårdnadstvisterna ökar och på tio år sedan har det skett in fördubbling av fallen som kommer in till Sveriges tingsrätter, från 2667 år 2004 till 5593 år 2014 enligt statistik från Domstolsverket.

Enligt en ny undersökning mår många barn dåligt i samband med vårdnadstvister, och i två av fem fall som hamnat i domstol pågår också barnavårdsutredningar. Studien görs vid Lunds universitet och man har kollat närmare på drygt 400 vårdnadstvister i svenska tingsrätter.

– En skilsmässa är en stor sak för barn men det är också en väldigt stor sak för vuxna, säger Marie Angsell, sakkunnig på Bris.

– Vuxna har ofta väldigt fullt upp vid en skilsmässa. Det tror jag bidrar till att det blir svårare att se sitt barn just precis under den perioden, när allt är så nytt.

I samarbete med Stockholms stads familjerådgivning utvecklar man just nu en modell med två parallella stödgrupper. Barn går tio gånger i grupp för att prata med andra barn om föräldrarnas separation. Och föräldrarna går vardera fem gånger, varannan gång med barnet, i en egen grupp där de får prata om separationen utifrån sin föräldraroll.

En första omgång har skett och hösten 2015 blir det ytterligare en grupp med föräldrar.

– Det finns hjälp att få på olika håll och på lite olika sätt. På familjerådgivningen erbjuder man bland annat samarbetssamtal. Det förutsätter förstås att man har lust att gå på dem men också att båda föräldrarna vill göra det. Men när man går på samarbetssamtalen är fokus på samarbete mellan föräldrarna och det vi ser som den stora vinsten med det här andra parallellstödet är att i de träffarna är fokus på föräldraskapet och på barnet och inte så mycket mellan föräldrarna, säger Marie Angsell.

Anna separerade från sin partner för några år sedan. De har inte legat i vårdnadstvist i domstol utan kunnat lösa frågan kring vårdnaden det relativt konfliktfritt med boende varannan vecka för de två barnen. Även om det ibland kan bli bråk kring små saker i vardagen.

– Som att man upptäcker att det inte finns några strumpor för att alla hamnat i det andra hemmet.

– Sådana där saker är det, som liksom göder den där underliggande konflikten som ändå finns när man valt att gå isär. Sådana triviala saker, säger Anna.

Familjen har också gått i Bris gruppsamtal för barn och föräldrar, eftersom de märkte att framför allt det äldsta av dom två barnen behövde bearbeta skilsmässan.

– Han var så arg hela tiden, det var som att han gick omkring med en inneboende ilska. Vi funderade på hur vi skulle ta oss an det där. Då sökte jag på nätet och så dök den här gruppen upp, säger Anna.

Bris har samlat råd från barn till föräldrar om hur de ska vara efter en separation, som att föräldrarna inte ska prata skit om varann, och att det kan ta tid för barn att komma över en skilsmässa.

I gruppsamtalet som Annas familj gick i fick dom också med sej en liten ask som de fortfarande använder.

– När man öppnar asken finns små pappersbitar med visdomsord. Man blundar, stoppar ner handen och drar en lapp. Så kan det stå att du är fin eller så. På den finaste lappen står det "det som känns svårt just nu kan förändras längre fram". Den tror jag att alla behöver höra, säger Anna.

Fotnot: Anna heter egentligen något annat.