Stort kulturintresse

Stockholmarna konsumerar mest kultur i landet - trots statens försök att få utvecklingen att gå i en annan rikting. Det visar en ny rapport från Statens Kulturråd.
Stockholms län är exempelvis det enda länet där fler än hälften av invånarna går på teater varje år. Tvåa på den listan ligger Skåne med drygt 42 procent. Stockholm skiljer sig inte bara från landsbygden ... kulturkonsumtionen är också betydligt högre här än i de andra storstadslänen.