Melatonin som sömnmedel till barn har även fördelar

2:03 min

Flera experter som Ekot har pratat med säger att det är ett problem att det saknas långtidsstudier av effekter av sömnhormonet melatonin. Men sömnforskare menar samtidigt att substansen kan vara effektiv mot sömnproblem.

Användingen av melatonin som sömnmedel ökar bland barn, trots att långsiktiga effekter av användningen inte har studerats på barn. Men bland experter tycker många ändå att melatonin är ett bra val jämfört med vilka andra alternativ som finns för barn med sömnstörningar.

Pontus Oscarsson har en 13-årig dotter med ADHD som har använt melatonin för att kunna somna i flera år. Han säger att innan de började medicineringen hade dottern väldigt svårt att varva ner på kvällarna:

Det kunde hålla på i tre timmar. Så började vi vid åtta kunde det ta till klockan elva innan hon sov. Och det påverkade ju hur hon fungerade i skolan.

Som Ekot rapporterade i morse har användningen av melatonin bland pojkar i åldrarna 10 och 17 år åttafaldigats mellan 2006 och 2014.

Och det saknas tillförlitliga studier som visar vilka effekter melatonin kan ha på lång sikt hos barn.

Samtidigt är melatonin det läkemedel som anses ha bäst effekt och lägst biverkningar enligt de studier som ändå har gjorts av sömnmedel på barn.

Många av de barn som använder melatonin har Adhd, och i den gruppen är stora sömnproblem vanligt.

Läkemedelsverket rekommenderar i första hand metoder utan medicin för att bota sömnstörningar hos barn, som till exempel rutiner vid läggning. Men om läkemedel ändå behövs är melatonin det preparat som i första hand lyfts fram.

Flera experter på området som Ekot har pratat med säger att det är ett problem att det saknas långtidsstudier av effekter av melatonin, men de menar också att mycket talar för att använda den här substansen mot sömnproblem.

Eftersom det här redan finns naturligt i kroppen, så är risken för negativa konsekvenser är förmodligen ganska liten. Men det är ingen som vet, säger sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt.

Anne-Liis von Knorring, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Uppsala universitet, säger att man också måste ta hänsyn till risker av att låta bli att använda melatonin vid sömnproblem.

De riskerna som jag ser med dagens kunskap är relativt små, medan riskerna med att ha dålig sömn och att sova alldeles för lite är mycket större, så man får väga det ena mot det andra. Min rekommendation i dagens läge är att det är okej.