Västerbottens län

Patienter i länet med MS får bäst vård i landet

Västerbottens läns landsting är bäst i landet i vården av patienter med MS. Det visar en ny rapport som patientorganisationen Neuroförbundet presenterar i dag.

Här i länet får 100 procent av patienterna med skovvis sjukdom kortare tid än 15 år, behandling med bromsmedicin.

I Jönköping, Norrbotten och Uppsala län ligger den siffran omkring endast 40 procent.

I Kronoberg får endast var femte MS-patient träffa neurolog varje år. I Västerbotten och Södermanland får fyra av fem den årliga uppföljningen. I Uppsala län är fler än hälften av MS-patienterna missnöjda och vill byta sin läkemedelsbehandling. I länet är det 100 procent av patienterna som är nöjda med sin läkemedelsbehandling.

– MS är en sjukdom som inte kan vänta. Snabb diagnos, tidigt insatt behandling och regelbundna uppföljningar hos neurolog med magnetkameraundersökningar gör att många MS-sjuka kan arbeta och leva vanliga liv, istället för att drabbas av betydande funktionsnedsättningar. Men i dag fungerar tyvärr inte vårdkedjan vid MS, säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuroförbundet.

Huvudresultaten i Vårdkedjerapporten MS:

 Den genomsnittliga tiden från första symtom till diagnos är idag 2-3 år. Det visar att kunskapen om MS måste öka i hela sjukvården.

Endast 35 procent av patienterna får vård inom rekommenderade tre månader. Fler måste få behandling snabbare.

Minst 75 procent av dem med skovvis MS ska behandlas med bromsmedicin. Endast Västerbotten når detta mål. Riksgenomsnitter är ca 60 procent och i vissa landsting får endast ca 40 procent behandling.

 Alla med MS ska få träffa en neurolog årligen. Endast 56 procent av MS-patienterna får det.

Personer med skovvis MS ska undersökas en gång om året med magnetkamera. Endast 56 procent får den undersökningen.