Unga mår bättre i Bosnien

Bosniska ungdomar mår bättre än svenska. Det visar en studie som sammanställts av Laslo Erdes, ungdomsläkare i Skene.
När sjunde- och niondeklassare i Bosnien, Danmark och Sverige svarade på frågor, så visade det sig att de bosniska tonåringarna både rökte och drack mindre och hade en mer positiv bild av sig själva. Bantning var inte lika vanligt som i Sverige och Danmark och färre personer hade råkat ut för mobbning. Alkoholkonsumtionen var en påtaglig skillnad mellan ungdomarna och trots att alkohol är mycket mera tillgängligt i Bosnien än i tex Sverige så låg benägenheten att dricka sig full bland de bosniska unga endast på 2,6 % jämfört med Sveriges 18% och Danmarks 33 %. På frågan om föräldrarna godkände deras alkoholvanor svarade 75 % ja i Danmark, 35% i Sverige men endast 10 % i Bosnien.