Kurs i bemötande för politiker

Västra Götalandsregionens beslutsfattare och tjänstemän ska utbildas i hur dom ska bemöta människor med funktionshinder. Det är nämligen lite si och så med det och nu satsar riksdagen 14 miljoner kronor för att göra något åt det hela. För två år sen antog riksdagen en handikappolitisk plan som bland annat innehåller en utbildning av myndighetspersoner i hur man bemöter funktionshindrade. I det första skedet ska chefer utbildas och till hösten är det dags för tjänstemännen.