Prata med myndigheten via Internet

I framtiden skall vi kunna se och prata med myndighetspersoner utan att behöva gå upp på till exempel skattekontoret eller försäkringskassan.

Visam heter ett projekt som just nu gör försök med så kallade kundarbetsplatser på två ställen i Göteborg.

Det är datorer med kringutrustning. Medborgarna möter myndigheterna via internet.