Bordlagd ansvarsfrihet

SKÅNE. Regionfullmäktige beslöt under eftermiddagen att bordlägga ärendet om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
Regionens revisorer har anmärkt på de stora underskotten i sjukvården men föreslagit ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
Och i dag var det meningen att ledamöterna i regionfullmäktige skulle besluta. Men debatten under eftermiddagen resulterade i att de i stället bordlade frågan till nästa fullmäktigemöte den 2 maj. Bordläggningen gäller också om moderaten Mats Svanberg ska beviljas ansvarsfrihet trots sina tvivelaktiga reseräkningar.